Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

Diskusia: ROZHODNUTIE HK SBA

1.3.2012 10:29 BasketPortal.sk

HK sa na svojom zasadaní zaoberala oznámením rozhodcu p. Fusku o vhodení malého predmetu z hľadiska do čela rozhodcu p. Dulu počas presunu rozhodcov ku stolíku zapisovateľov tesne po ukončení stretnutia Extraligy mužov č. 157. medzi MBK Handlová a BK 04 AC LB SNV zo dňa 18. 02. 2012.


Na základe vyjadrení rozhodcov uvedeného zápasu pp. Fusku, Lamoša, Dulu, pozorovateľa p. Suju a zástupcov oboch zainteresovaných klubov


udeľuje družstvu MBK Handlová trest uzavretia ihriska na 1 (slovom jeden) zápas a pokutu 1 000 € (slovom jedentisíc eur) v zmysle platných ustanovení čl. 8. 1. (hádzanie nebezpečných predmetov na hraciu plochu), čl. 8. 3. (zranenie priamych účastníkov zápasu) Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku;

nakoľko si usporiadateľská služba družstva MBK Handlová svoje povinnosti splnila, zástupcovia klubu urobili z vlastnej iniciatívy ďalšie opatrenia pred nasledujúcim zápasom vrátane prebiehajúcej inštalácie nového kamerového systému a ide o prvý priestupok domáceho publika, sú trest uzavretia ihriska na 1 (slovom jeden) zápas a pokuta 500 € (slovom päťsto eur) udelené ako podmienečné do 01. 05. 2012.

Družstvo MBK Handlová je povinné uhradiť správny poplatok v zmysle čl. 67. Disciplinárneho poriadku v celkovej výške 70 € (slovom sedemdesiat eur) za prerokovanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom HK.

Zdôvodnenie: HK rozhodla na základe vyjadrení rozhodcov uvedeného zápasu, zástupcov oboch klubov a v súlade s príslušnými ustanoveniami Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku.

Upozornenie: Pokutu a správny poplatok v celkovej výške 570 € (slovom päťstosedemdesiat eur) je družstvo MBK Handlová (v. s.: 005) povinné uhradiť na súťažný účet ZMBK, č. ú. 2624730238/1100, Tatra banka, podľa čl. 69. Disciplinárneho poriadku do 3 dní odo dňa obdŕžania rozhodnutia o treste s prihliadnutím na čl. 53. a 37.5. Disciplinárneho poriadku.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa obdŕžania tohto rozhodnutia v súlade s Predpisom o námietkovom a odvolacom konaní.

Ing. Ivan Malár v. r. Mgr. Katarína Adamcová v. r.

predseda HK sekretár HK

Pridaj sa k fanúšikom na facebooku a dostávaj vždy horúce správy priamo spod košov!!!

Rubrika: SlovenskoExtraliga muži


Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť.