Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

TIME-OUT A POLČASOVÁ PRESTÁVKA


V poslednom období sa často stretávam s konštatovaním, že žijeme rýchlu a uponáhľanú dobu. Na nikoho a nič nemáme čas...Mnohí z nás sa len nostalgicky pýtame: Je to tým, že starneme? Náš čas tečie po špirále kužeľa smerom nahor, čím sme starší, tým je špirála užšia a to spôsobuje pocit zrýchľovania času. Ďalší konštatujú, že je to spôsobené technológiami, počítače, mobily, internet, facebook a pod. V priebehu krátkej chvíle sa vieme spojiť s človekom na druhej strane zemegule, odozva je rýchla, na rozdiel ešte od nedávno používanej napríklad listovej zásielky, ktorá išla k adresátovi aj niekoľko dní, či týždňov a spätná väzba bola z dnešného pohľadu veľmi zdĺhavá...

Prečo spomínam čas, jeho plynutie, uvedomenie si? Pri práci so športovcami používam rôzne techniky a metódy, ktoré sú postavené, práve na tomto princípe. Napr. precítenie plynutia minúty ticha, ničnerobenie, je vhodnou metódou na trénovanie koncentrácie a sústredenia. Po tomto cvičení je reakcia hráčov: Bože, nekonečne dlho sa vtedy vlečie čas, nevedel som sa dočkať konca a pod...Na druhej strane pri debatách s trénermi, ako narábajú s oddychovým časom /time- outom/, sa väčšina sťažuje, že je to tak krátky čas a oni by hráčom chceli toľko toho povedať...

Poďme sa spoločne pozrieť na využívanie time-outu a polčasovej prestávky z pohľadu hráčov a trénerov očami mentálneho trénera, u ktorého sa tieto dva svety /hráčsky a trénerský/ spájajú. Už samotné pozorovanie trénera a hráčov počas oddychového času a polčasových prestávok, veľa napovie o vzájomnej komunikácii medzi trénerom a hráčmi, či sa jedná o jednosmerný monológ v smere tréner-hráči, resp. je to vzájomný dialóg. Z toho sa dá vyčítať veľa ohľadne zvyšovania sebavedomia hráčov a tímu resp. „nechcené udupávanie" sebavedomia hráčov, ktoré neprospeje v daný okamih nikomu, ale často si to zainteresovaní vôbec neuvedomujú...

Pri otázke smerom k trénerom prečo si berú oddychový čas, dostávam množstvo odpovedí: potrebujeme zareagovať na chyby, potrebujeme zmeniť systém obrany, útoku, zmeniť taktiku, potrebujem hráčov upozorniť na individuálne a tímové zlyhania, ak si hráči nevedia poradiť s vyvezením lopty na súperovu polovicu, ak super ide do vedenia a potrebujeme zastaviť jeho dominanciu, všetko sa to točí ohľadne technicko-taktických záležitostí, či chýb hráčov...a až potom prichádza na rad hráč ako taký,.. „keď vidíme, že hráči melú z posledného, nevládzu, vtedy tiež zoberieme time-out", hovoria niektorí... Oddychový čas, bol do pravidiel zaradený v minulosti hlavne kvôli samotným hráčom, tak ako to hovorí názov- oddychový čas, aby si hráči oddýchli, nabrali nové sily, energiu do ďalších minút zápasu. Postupne, keď sa hra zrýchľovala a tréneri začali naberať na svojej dominancii sa time-out a jeho ponímanie začalo preklápať na stranu trénerov a úloha hráčov sa dostávala na vedľajšiu koľaj, začali byť komparzistami. Time-out sa „čerpal" hlavne kvôli zmenám týkajúcim sa hry a vyvarovaniu sa chýb. Je to ozaj silný nástroj, hoci z časového hľadiska celého zápasu je krátky, ale môže veľmi rýchlo zmeniť a ovplyvniť jeho priebeh pozitívne, či naopak negatívne. Má svoju neopakovateľnú atmosféru, energiu a vzrušenie, nakoľko trvá tak krátko...Ale aj za takú krátku dobu sa dá strašne veľa vylepšiť, napraviť, či naopak, pokaziť.

Na základe rozprávania hráčov, trénerov a mojich pozorovaní závisí od trénera, či trénerského tandemu, aký charakter a v akej atmosfére oddychový čas prebieha.

Všetci tréneri sú špecifický, originálny z vlastným know-how na víťazstvá, ale aj prehry. Závisí to od mnohých špecifík a detailov ich trénerskej Duše. Z tohto pohľadu do prvej, veľkej skupiny by sme mohli zaradiť trénerov- diktátorov, ktorí berú time-out po chybách jednotlivcov, či tímu a sú v takýchto prípadoch veľmi hluční a negatívne orientovaní. Zameriavajú sa prevažne na vytýkanie chýb hráčov, či tímu a vtedy môžeme počuť hromy-blesky navôkol a celá lavička je pokrytá dekou negatívnej energie. Často sa stáva, že takto orientovaní tréneri vyčerpajú drahocenný čas len analýzou a vytýkaním konkrétnych chýb z krátkej zápasovej minulosti a nezvýši im potom dostatočný časový priestor na vysvetlenie, čo vlastne má tím po oddychovom čase hrať. Družstvo je zmätené, „chaosí ďalej" a negatívne reakcie trénera sa prehlbujú ...Takýto typ trénerov centralizuje celé „menežovanie zápasu" na svojich pleciach, hoci následne často za prehry viní hráčov. Nerád prijíma názory iných, hráčov, či realizačného tímu resp. vôbec ho nezaujímajú. Ani pred, ani po zápase. Tu je ťažko aplikovateľný model, že o všetko dobré, aj zlé sa delíme všetci...

Ako sa na takýchto trénerov pozerajú samotní hráči? Doslova z takéhoto počínania majú strach a obavy. Ich pohľady počas oddychového času sú uprené všade možne, len nie na trénera a jeho „čarovnú tabuľku", len aby sa nestretli s jeho „zabijáckym" pohľadom. V žiadnom prípade, ak aj niečomu nerozumejú, tak sa nepýtajú, len aby sa nestali terčom, či hromozvodom trénerových emócii. Chvíľka drahocenného času, ktorú potrebujú v prvom rade na oddych, občerstvenie a ukľudnenie, sa mení na monológ trénera s príchuťou negatívnej energie, čo veľakrát hráčom ešte viac zväzuje ruky a nohy. Rýchlo artikulujúceho, či kresliaceho trénera veľakrát, kvôli stresu, strachu a únave ani nevnímajú a tak odchádzajú na palubovku ešte viac zmätení, ako pred oddychovým časom, čo je z hľadiska podstaty oddychového času kontraproduktívne a neefektívne.

Druhú skupinu tvoria tréneri, ktorí trpezlivo a bez známok emócii vysvetľujú hráčom zmeny hracieho systému, či taktiky. Sú menej emotívni, sú trpezlivý, menej hluční a pozorne kresliaci schémy na trénerskú tabuľku. Len v ojedinelých prípadoch sa vracajú k chybám, ktoré sa už stali. Sú zástancami myšlienky, že chyba, ktorá sa už stala, sa nedá vziať späť a poukazovanie na ne, iba zbytočne odkláňa zainteresovaných od koncentrácie, či zápasového cieľa a tým sa zbytočne „kŕmi" batoh s chybami. Takýchto trénerov by sme mohli nazvať aj demokratmi, ktorí razia cestu uvoľnenejších vzťahov medzi hráčmi a trénermi a niekedy sa môže stať, hlavne v mládežníckych kategóriach, že v takomto tíme, môže pokrivkávať tímová, či individuálna disciplína, ale je to vec ozaj špecifická a záleží od postoja trénera. Hráči takýto prístup vítajú viac a na rozdiel od prvej skupiny často sa pýtajú trénera na veci, ktoré im nie sú jasné aj počas oddychového času. Majú „dovolené" sa pýtať. Je to dôležité pre uistenie samotných hráčov, či správne chápu povedané, či nakreslené a blahodarne to pôsobí na zvyšovanie sebavedomia. Ako som spomínal, hráčov tejto trénerskej skupiny často lákajú veci súvisiace s podceňovaním súpera, či naopak preceňovaním svojich schopností.

No a tretiu skupinu trénerov tzv. vyváženú, tvoria tréneri, ktorí majú v sebe v symbióze pracujúcich „diabla aj anjela" a ktorí vedome vedia použiť jednu, či druhú tvár, podľa potreby, momentálneho stavu, či vývoja zápasu. Niektorí tréneri sa s takýmto darom narodili a sú to „geniálni" motivátori a koučovia, ktorí vedia víťazne vykorčuľovať aj so zdanlivo neriešiteľnej situácie. Je dôležité povedať, že pracujú stále, aj vo vypätých situáciách s chladnou hlavou a vedome sa dokážu „prepínať" bez zjavných problémov z jedného do druhého režimu. Vedia aj v situácii tzv."amoku" použiť geniálne ťahy „chladného Angličana" a práve táto ekvilibristika robí smerom k hráčom zázraky. Opäť zdôrazňujem, je to najvyššie majstrovstvo, ktoré sa dá síce tvrdo natrénovať, ale väčšinou sa s týmto majstrovstvom veľkí tréneri rodia a celý život na zlepšovaní pracujú. Táto „zvláštnosť" rozdeľuje trénerov na úspešných a tých menej úspešných...V sú­časnosti sa stretávame aj s dvojicou trénerov /hlavný a asistent/, ktorí si takto navzájom dopĺňajú svoje „temperamentné a kľudné zložky" a smerom k tímu táto chémia funguje veľmi pozitívne a navyše hráči na začiatku oddychového času dostanú priestor na občerstvenie pri trénerskom „súznení" a hľadaní vzájomného porozumenia. S takouto tandemovou prácou sa stretávame prevažne na tej najvyššej profesionálnej úrovni a aj v našich končinách sa môžeme s takými to trénerskými dvojicami stretnúť. Hráči prístup trénerov z tejto kategórie zbožňujú...V prvom rade kvitujú, že majú pár sekúnd pre seba, vyfúknu, občerstvia sa, dokážu sa pripraviť na nové informácie od trénera. Keďže tím je vyskladaný z rôznych hráčov, veľakrát rôznych mentalít a národností, na jedných platí metóda biča, na druhých cukru, tak si vedia vybrať a hlavne si pochvaľujú, že tréneri ich „nenudia", stále vytiahnu niečo nové

Pri práci s multinárodnostným tímom je dôležitá jazyková stránka. Aký dorozumievací jazyk použiť, aby hráči rýchlo chápali trénerove slová o zmene taktiky, či iných dôležitých skutočnostiach? Mnohí tréneri, ktorí aj v našich podmienkach pracujú s viacerými zahraničnými hráčmi volia komunikáciu v anglickom basketbalovom slengu, či hľadajú „basketbalové esperanto". Dôležité je, aby bolo zadosťučinené vzájomnému pochopeniu sa, hlavne, keď sa pracuje pod časovým tlakom. Myslím, že podľa typu trénerov a vývoja zápasu sa podobne niečo ako na time –outoch, odohráva aj počas polčasových prestávok . Je zaujímavé si uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť. Tímy, ktoré prehrávajú sú štatisticky, časovo oveľa dlhšie počas polčasovej prestávky v kabíne. Je to potrebné? Keď tak veľa je toho čo naprávať!!!, myslia si tréneri, ale skutočnosť je taká, že sa len stále hlbšie a hlbšie vnárajú do negatívneho rybníka emócii. Tu chcem upozorniť na skutočnosť, že veľa analyzovať, kritizovať, meniť veci, taktiku, systémy, mnohokrát neprináša požadovaný efekt, naopak situácia sa tým ešte viac skomplikuje. Vtedy je treba sa riadiť zásadou: menej je niekedy viac...a čo sa nepovie, či nezíska na tréningu v zápase je veľmi ťažké očakávať zmeny.

Mal som možnosť počas zápasov na minuloročných ME U-18 pracovať s hráčmi nielen pred začiatkom zápasov, ale aj počas polčasových prestávok cca 5min., na ktorom sme sa dohodli s repre trénerom a rozdelili si kompetencie. Počas tohto relatívne krátkeho času som sa snažil pomocou rôznych dýchacích a uvoľňovacích cvičení navodiť stav relaxácie a stíšenia, hráči sa rýchlo dostali do kľudového režimu, odbúralo sa prílišné emocionálne vypätie a boli pripravení sústredene vnímať ďalšie technicko-taktické pokyny trénera smerované k ďalšiemu vývoju zápasu. Tiež sme polčasovú prestávku využívali na pripomenutie predzápasových motivačných cieľov a našu CESTU za „víťazným tančekom". Pár krát sa stalo, že bolo potrebné pracovať na pozdvihnutí „tímovej morálky" hlavne lavičkových hráčov, ktorí niekedy upadali do zdanlivého nezáujmu ohľadne vývoja zápasu, keď si povedali, že „nehráme vôbec, či málo" a neprispievali svojou troškou do víťaznej atmosféry tímu. Ale veľmi rýchlo pochopili, že vyhrávame a prehrávame ako tím a každý si rýchlo spomenul na svoje miesto v rámci víťaznej tímovej skladačky. Osoh z našej mentálnej polčasovej 5minútovky mali nielen hráči a tím, ale aj tréneri, ktorí túto chvíľu využili na konštruktívnu analýzu polčasového deja, vyfúknutie emócii a tak hráči boli pripravení prijímať trénerove pokyny a tréner mal čistú hlavu a jasnú predstavu s akou taktikou ideme do druhého víťazného polčasu. Čo sa týka polčasovej prestávky, ja zastávam názor, že je tu dostatočný čas a priestor aj na vyjadrenie svojho názoru, či postrehu hráčmi. Z pohľadu „víťazného naladenia" je dôležité, aby aj hráči boli do tohto procesu zakomponovaní a spolupodieľali sa na budovaní výhry, či prehry, nielen na palubovke, ale aj v šatni. Často prihrajú trénerovi „pohľad" na hru súpera, či našu taktiku, ktorý pomôže pri zmene systému hry, či nasmerovaní tímu na víťaznú cestu. Netreba sa báť možného znižovania vlastnej autority, keď sa s hráčmi otvorene komunikuje aj o veciach, ktoré si myslíme, že sú výhradne v kompetencii trénera.

A na záver ešte môj postreh, čo sa mne osvedčilo, bolo to, že sme hráčov na malú chvíľu nechali v šatni samých. V niektorých kritických chvíľach si vedeli veľmi rýchlo povedať niektoré veci priamo do očí, či napraviť disciplínu, prístup, alebo motiváciu. Som toho názoru, že „všetku potrebnú zápasovú múdrosť" majú hráči v sebe, je len otázkou, či ich tréneri k tomu vedú, či im dôverujú. Táto dôvera sa neskutočne vracia v podobe dobrých výsledkov, vzájomnej komunikácie, pozitívnej atmosféry v tíme.

Uf, time-out, tak málo času a toľko sa dá o tom písať...

Ako ste na tom vy, tréneri a hráči? Aké je vaše know-how ohľadne oddychových časov? Aké sú hlavné dôvody, kedy si beriete time-out? Čo všetko sa snažíte zakomponovať do vašich oddychových časov, či polčasových prestávok? Podaril sa vám nejaký husársky kúsok v tejto oblasti? Podeľte sa snami. Čo hráči, čo vám najviac pomáha zvýšiť vašu výkonnosť počas oddychových časov, krik, či povzbudenie? Budeme vaše ohlasy a reakcie spracovávať v našom Centre a radi sa s vami o vaše názory a recepty podelíme. Vopred ďakujem, že nás čítate a komunikujete s nami.

Pridaj sa k fanúšikom na facebooku a dostávaj vždy horúce správy priamo spod košov!!!

Rubrika: PoradňaMentálny treńing

Pridať komentár

Por.DružstvoZápasyVýhryPrehrySkóreBody
1 BC Prievidza 32 26 6 2833:2217 58
2 BK Inter Bratislava 31 24 7 2871:2337 55
3 BK Levickí Patrioti 32 23 9 2594:2366 55
4 MBK Rieker Com Therm KN 31 23 8 2684:2290 54
5 KB TU Košice 32 21 11 2661:2263 53
6 Iskra Svit 32 10 22 2334:2471 42
7 VŠEMvs Karlovka Bratislava 32 9 23 2316:2599 41
8 MBK SPU Nitra 32 7 25 2147:2780 39
9 BK 04 AC LB SNV 32 0 32 1945:3062 32

Warning: Use of undefined constant display_odohrane_zapasy - assumed 'display_odohrane_zapasy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sportportal.sk/htdocs/data/modules/odohrate_zapasy/init.php on line 12

Posledné zápasy

27. Február 2016

Spišská n. Ves flag 6 64:87 flag 2 Komárno
Prievidza flag 1 77:59 flag 3 Nitra
Levice flag 7 71:80 flag 4 Iskra Svit
Karlovka BA flag 10 81:98 flag 9 Inter BA

20. Február 2016

Inter BA flag 9 78:87 flag 7 Levice

Najbližšie zápasy

Hrajte s nami tipovačku >>


Warning: Use of undefined constant display_odohrane_zapasy - assumed 'display_odohrane_zapasy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sportportal.sk/htdocs/data/modules/odohrate_zapasy/init.php on line 12

Posledné zápasy

Ešte sa nehrali žiadne zápasy

Najbližšie zápasy

Hrajte s nami tipovačku >>

1.UBI Graz86214
2.Flying Foxes SVS Post66012
3.Basket Flames Wien73410
4.BKŽ Levice73410
5.BK Petržalka7259
6.Duchess Klosterneuburg6339
7.BC Vienna 875328
8.BK ZŠ Zvolen6157
9.Soproni Darazsak akadémia4135
Aktualizované: 14.10.2020 09:46

Warning: Use of undefined constant display_odohrane_zapasy - assumed 'display_odohrane_zapasy' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sportportal.sk/htdocs/data/modules/odohrate_zapasy/init.php on line 12

Posledné zápasy

28. September 2014

Soproni flag 7011 111:65 flag 7019 Zvolen
Levice flag 7017 41:74 flag 7018 Petrzalka

27. September 2014

Zvolen flag 7019 66:60 flag 7018 Petrzalka

Najbližšie zápasy

Hrajte s nami tipovačku >>

VÝCHOD
1.Academic ŽU Žilina88016
2.BKM Svit86214
3.BK Esprit Košice86214
4.BK 04 AC LB SNV85313
5.MBK Liptovský Mikuláš85313
6.1.BK Michalovce83511
7.BK ŠPD Rožňava82610
8.BK MŠK Kežmarok8179
9.1.BK Humenné8088
ZÁPAD
1.Baník Cigeľ Prievidza55010
2.IMC Slovakia P.Bystrica5419
3.MBK Victoria Žilina5328
4.MBK Karlovka Bratislava5328
5.ŠKP Banská Bystrica5237
6.BK Inter Bratislava5146
7.BK Pezinok6066
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
1.TYDAM UPJŠ Košice66012
2.CBK Košice5419
3.BK ŠKP 08 B.Bystrica J5328
4.BAM Poprad4317
5.ŠŠK Union Press Košice6157
6.BK EILAT PU Prešov5146
7.BDZ ŠK UMB B.Bystrica5055
ZÁPAD
1.BK Slovan Bratislava B66012
2.MBK A.Dubčeka BA66012
3.HK Filozof Bratislava64210
4.MBK Stará Turá6339
5.BKM Junior UKF Nitra6248
6.BK AŠK Slávia Trnava6248
7.BTK BASKETBAL Pezinok6157
8.BK Lokomotíva Sereď6066
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
1.MBK Victoria Žilina A66012
2.BKM Svit66012
3.BK 04 AC LB SNV64210
4.ŠKP Banská Bystrica6339
5.BK Esprit Košice6248
6.MBK Victoria Žilina B6248
7.BK KINGS Bardejov6157
8.ŠBK Handlová6066
ZÁPAD
1.Baník Cigeľ Prievidza77014
2.IMC Slovakia P.Bystrica75212
3.BK Inter Bratislava75212
4.ŠBK Junior Levice64210
5.MBK Karlovka Bratislava73410
6.BK Klokani Komárno6339
7.BKM SPU Nitra6157
8.B.S.C Bratislava A6157
9.B.S.C Bratislava B6066
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHOD
1.BAM Poprad A4408
2.Young Angels Košice4317
3.CBK Košice3306
4.BKM Bardejov4226
5.MBK Ružomberok3215
6.BAM Poprad B4135
7.ŠKBD SNV4135
8.BK ŠKP 08 B.Bystrica3124
9.ŽBK Rožňava3124
10.BK SOŠŽ Cassovia KE4044
ZÁPAD
1.BKM Junior UKF Nitra4317
2.ŠBK Šamorín3306
3.BKŽ Levice3306
4.BKM Piešťany4226
5.MBK Stará Turá4226
6.BK Slovan Bratislava2113
7.BK ZŠ Zvolen3033
8.BK Lokomotíva Sereď3033
9.BaO Strojár Malacky2022
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
1.BK Prostějov1410424
2.BK Pardubice1311224
3.BK Děčín1310323
4.Basketball Svitavy147721
5.BK Lions J. Hradec146820
6.BK Opava127519
7.BK NH Ostrava134917
8.BK Ústí nad Labem125717
9.USK Praha114715
10.BC Kolín123915
11.Basketball Brno1321115
12.ČEZ Basketball Nymburk5419
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
AtlanticWL
Toronto182
Brooklyn845
Boston35
New York38
Philadelphia09
CentralWL
Chicago373
Cleveland453
Milwaukee655
Indiana47
Detroit37
SoutheastWL
Washington272
Atlanta554
Miami755
Charlotte46
Orlando47
Aktualizované: 14.10.2020 09:47
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
NorthwestWL
Portland473
Utah47
Oklahoma City38
Denver27
Minnesota27
PacificWL
Golden State382
L.A. Clippers653
Sacramento864
Phoenix55
L.A. Lakers19
SouthwestWL
Memphis191
Houston291
Dallas573
New Orleans753
San Antonio54
Aktualizované: 14.10.2020 09:46
basket-live logo

Facebook Basket-Live

Offensive výrobca dresov, oblečenia a suvenírov
banner bp reklama